John Tavares
J. Tavares
(29)
2) A. Lee New York Islanders NYI (20)
3) B. Nelson New York Islanders NYI (17)
John Tavares
J. Tavares
(35)
2) K. Okposo New York Islanders NYI (30)
3) R. Strome New York Islanders NYI (26)
John Tavares
J. Tavares
(64)
2) K. Okposo New York Islanders NYI (44)
3) R. Strome New York Islanders NYI (40)
Ryan Strome
R. Strome
(21)
2) T. Hamonic New York Islanders NYI (16)
3) J. Boychuk New York Islanders NYI (15)
Jaroslav Halak
J. Halak
(.911)
2) C. Johnson New York Islanders NYI (.890)
3) K. Poulin New York Islanders NYI (.885)
Jaroslav Halak
J. Halak
(2.46)
2) K. Poulin New York Islanders NYI (2.77)
3) C. Johnson New York Islanders NYI (2.95)
Jaroslav Halak
J. Halak
(4)
2) C. Johnson New York Islanders NYI (0)
3) K. Poulin New York Islanders NYI (0)
Jaroslav Halak
J. Halak
(33)
2) C. Johnson New York Islanders NYI (8)
3) K. Poulin New York Islanders NYI (0)