John Tavares
J. Tavares
(21)
2) B. Nelson New York Islanders NYI (15)
3) K. Okposo New York Islanders NYI (14)
Kyle Okposo
K. Okposo
(30)
2) R. Strome New York Islanders NYI (25)
3) J. Tavares New York Islanders NYI (24)
John Tavares
J. Tavares
(45)
2) K. Okposo New York Islanders NYI (44)
3) R. Strome New York Islanders NYI (33)
Ryan Strome
R. Strome
(16)
2) J. Boychuk New York Islanders NYI (15)
3) N. Leddy New York Islanders NYI (15)
Jaroslav Halak
J. Halak
(.910)
2) K. Poulin New York Islanders NYI (.885)
3) C. Johnson New York Islanders NYI (.870)
Jaroslav Halak
J. Halak
(2.41)
2) K. Poulin New York Islanders NYI (2.77)
3) C. Johnson New York Islanders NYI (3.38)
Jaroslav Halak
J. Halak
(4)
2) K. Poulin New York Islanders NYI (0)
3) C. Johnson New York Islanders NYI (0)
Jaroslav Halak
J. Halak
(25)
2) C. Johnson New York Islanders NYI (6)
3) K. Poulin New York Islanders NYI (0)