John Tavares
J. Tavares
(2)
2) J. Bailey New York Islanders NYI (2)
3) R. Strome New York Islanders NYI (2)
Nick Leddy
N. Leddy
(5)
2) J. Tavares New York Islanders NYI (4)
3) J. Bailey New York Islanders NYI (3)
John Tavares
J. Tavares
(6)
2) J. Bailey New York Islanders NYI (5)
3) N. Leddy New York Islanders NYI (5)
Lubomir Visnovsky
L. Visnovsky
(5)
2) T. Hickey New York Islanders NYI (5)
3) J. Tavares New York Islanders NYI (2)
Michal Neuvirth
M. Neuvirth
(1.000)
2) J. Halak New York Islanders NYI (.926)
Michal Neuvirth
M. Neuvirth
(0.00)
2) J. Halak New York Islanders NYI (2.30)
Michal Neuvirth
M. Neuvirth
(0)
2) J. Halak New York Islanders NYI (0)
Jaroslav Halak
J. Halak
(3)
2) M. Neuvirth Philadelphia Flyers PHI (0)